Over ons

Werkgroepen

Bestuur

Voorzitter Rob Vroegop 06-14461614

Penningmeester Jan van Niel 0226-313263

Secretaris Dorien Vader 06-30233702

CONTACT info@langedijkwaterrijk.nl

Bestuurslid algemeen Koen Hink 06-46050925

Bestuurslid algemeen Jaco Koolaard 06-41164433

Bestuurslid Activiteiten Kees Hink 06-41135772

Bestuurslid Cultureel Erfgoed Nico Vader 06-16261914

Activiteiten

Kees Hink 06-41135772

Nico Kruijer 0226-314147

Evelien Beemsterboer 0226-313994

Kees van den Eijnden 06-53903885

Alie Appelman 06-57187468

Rob Vroegop 06-14461614

Redactie

redactie@langedijkwaterrijk.nl

Carla Hink 06-34133576

Irene Kruijer 0226-314147

Tedje Vonk 072-5642304

Courtney Mettes 06-11515005

Varend Erfgoed Langedijk

Nico Vader werfhelling@gmail.com

Nic Bouwens 0226-315168

Dirk-Jan Slot 0226-315926

Klaas Vader

Koen Hink

Werkgroep Koolsail

Werkgroep Koolsail, koolsail@langedijkwaterrijk.nl

Ronald van Schoorl

Rene Oud 06-52553336

Marjan Metzelaar


Doelstellingen

Het organiseren en bezoeken van nautische evenementen met Langedijker vrachtschepen en karakteristieke akkerschuiten. Dit in eigen gemeente maar ook ver daarbuiten.

Langedijk Waterrijk is aangesloten bij de overkoepelende F.V.E.N. (Federatie Varend Erfgoed Nederland) Hierdoor wordt deelname aan Sail Amsterdam, HISWA en andere evenementen ook mogelijk. Door die samenwerking zetten wij onze prachtige gemeente en ons varend erfgoed optimaal op de kaart.

Langedijk Waterrijk zet zich in voor doorvaarbaarheid van vaarwegen. Dit door deze vaarwegen met opnieuw met elkaar te verbinden en op te waarderen. Denk hierbij aan het weghalen van dammen zodat er weer gevaren kan worden. Hierdoor worden verborgen delen van ons cultuurrijke dorp weer zichtbaar.

Belangen voor eigenaren van vaartuigen worden hierdoor behartigd maar ook komt het de waterkwaliteit sterk ten goede. Overleg met gemeente en waterschap is dan ook frequent aan de orde.

Langedijk Waterrijk probeert de laatste onverkavelde delen van het"Geestmerambacht", ook wel bekend als "Rijk der Duizend Eilanden" te behouden voor het nageslacht.

Ook de uit deze omgeving afkomstige historische vaartuigen en de kennis die daarmee samenhangt. Langedijk Waterrijk is mede daarom ook "behoudsorganisatie"van de F.V.E.N.

De stichting doet dit door eigenaren van schuiten te bewegen hun vaartuig te laten registreren, gegevens in kaart te brengen en de schuiten met de eventueel verkregen status aan te melden bij de F.V.E.N. De schuiten worden dan opgenomen in het R.V.E.N. (Register Varend Erfgoed Nederland)

Algemeen kan worden gesteld dat Langedijk Waterrijk zich in brede zin inzet voor de Langedijker gemeenschap, de historische identiteit van het dorp en het daarmee samenhangende cultuurbehoud.

Publicaties