Doorvaarbaarheid

Koolsail 1995

Misschien wel de belangrijkste reden om Stichting Langedijk Waterrijk op te richten op 10 januari 1995. 

De organisatie van een alternatieve protestactie onder de naam Koolsail, mei 1995. 

Doel van Koolsail was om bestuurders en bewoners bewust te maken van het cultureel en varend erfgoed. 

Het resultaat was een warm onthaal en enthousiasme bij een groot deel van de bevolking. 

Masterplan doorvaarbaarheid

Langedijk Waterrijk ontwikkelde een plan om de door verkaveling afgesloten vaarwegen te ontsluiten. 

Door studenten wordt in scripties en afstudeerprojecten, gesteund en gevoed door SLW bestuurders, het masterplan doorvaarbaarheid gecreëerd. Alle knelpunten geanalyseerd en voorzien van mogelijke oplossingen. Een omvangrijk plan dat met open armen door de bewoners en politiek wordt ontvangen.

Mijlpaal

In 2006 schenkt verzekeringsmaatschappij NH 1816 een brug in de “Lepelaar”. Het eerste grote obstakel, een duikerdam wordt vervangen door een mooie brug. Hierdoor wordt een prachtige vaarroute ontsloten en kan men vanaf de sluis varen, via de Achterburggracht naar de Noorderplas. Bewoners aan die vaarroute knappen hun tuin aan het water op en kopen een bootje, de achterkant van hun huis wordt de voorkant.

Het masterplan valt in goede aarde, Burgemeester en Wethouders anoniem gesteund door de raad, besluiten het masterplan als ijkpunt te gebruiken bij verdere ontwikkelingen. Het komt erop neer dat elke stap die gezet zal worden, richting de uitvoering van het masterplan zal zijn. Feitelijk is het masterplan van 2006 overgenomen door de gemeente Langedijk en is Langedijk Waterrijk adviseur.

Rapport_Masterplan_Doorvaarbaarheid_Langedijk_27-09-2012.indd.pdf

Voorbij het masterplan

Hoewel nog niet alles is gerealiseerd, zijn al wel een aantal nieuwe wijken geheel doorvaarbaar en aangesloten op doorgaande vaarwegen. Eerst werd de wijk Mayersloot ontwikkeld en later in nauwe samenwerking met Langedijk Waterrijk ook de wijk Westerdel, vervolgens Broekrijk.  

Op dit moment loopt het project Langedijk Ontwikkeld Met Water, een rechtstreeks voortvloeisel van het Masterplan. 

Ontwikkeling in balans

Langedijk is uniek. En alles wat bereikt is, is waard om te behouden. Maar let op, Langedijk mag geen tweede Giethoorn worden. Belang van bewoners staat voorop!