Welkom bij Langedijk Waterrijk 

                             kijk voor foto's in ons foto archief

Volg ons ook op Facebook 

Inschrijving Sluitingstocht is gesloten.

De schoonmaaktocht hebben we gehad, bekijk hier de foto`s 

De Lichtjesavond werd afgelast vanwege onweer maar we konden toch genieten van een machtig schouwspel.

Brief SLW hoogbouw Heerhugowaard.pdf
Adobe Acrobat document 77.4 KB

PERSBERICHT van FVEN

 

Voorwaarden banken doen varend erfgoed de das om Na andere banken stopt ook de laatste bank, de Rabobank, met het aanbieden van scheepshypotheken voor varend erfgoed. De bank wil alleen nog hypotheken verstrekken aan schepen die op een vaste ligplaats liggen en die daar ook blijven liggen. Alleen voor onderhoud mogen zij tijdelijk varen. Als scheepseigenaren daarvan afwijken, wordt de hypotheek direct opeisbaar. Evenementen met historische schepen worden daardoor steeds moeilijker te organiseren. Het grootste varend erfgoed evenement van 2018 staat voor de deur. Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juli doen meer dan 200 historische schepen mee aan Sail Leiden. Tienduizenden bezoekers vergapen zich dan aan al dit varend erfgoed. Speciaal voor dit evenement varen ze vanuit heel Nederland naar Leiden. Het varen met historische schepen wordt echter steeds moeilijker gemaakt. De eisen stapelen zich op en bovendien zijn verplichtingen vanuit verschillende organen in tegenspraak met elkaar. De overheid eist een duur certificaat om te kunnen blijven varen, terwijl de banken het varen met historische schepen die een hypotheek nodig hebben verbieden. Varend erfgoed is de dupe van het ontbreken van goed beschermingsbeleid. Erfgoedwet noemt varend erfgoed cultuurhistorisch waardevol maar doet weinig om het te beschermen De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), die de belangen behartigt van de varend erfgoed eigenaren, is verbijsterd. In 2016 is het Varend Erfgoed in de Erfgoedwet beschreven als ‘cultuurhistorisch waardevol erfgoed’. De directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verwelkomde het varend en ander mobiel erfgoed als ‘nieuwe loot aan de erfgoedstam’. Een helder en krachtig beleid om historische schepen daadwerkelijk te beschermen ontbreekt echter. Rijk eist veiligheidscertificaat Schepen mogen vanaf 30 december 2018 alleen nog zelfstandig varen als zij een veiligheidscertificaat hebben. Dan verloopt de overgangsregeling uit de nieuwe Binnenvaartwet voor bestaande schepen. Die wet stelt dat alle schepen langer dan 20 meter, of met een inhoud van meer dan 100 m3, voorzien moeten zijn van een veiligheidscertificaat, het Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB). Het gaat om veiligheidseisen die voor moderne schepen logisch zijn, maar die voor de vloot antiek varend erfgoed ingrijpende, dure en zelfs rampzalige consequenties kunnen hebben. Een groot deel van het Nederlands varend erfgoed, zoals tjalken, klippers en aken, wordt erdoor geraakt. Deze aanpassingen hebben vaak negatieve invloed op het historische karakter van erfgoedschepen. De FVEN stimuleert eigenaren om hun schip op tijd te laten keuren, maar maakt zich tegelijkertijd ernstig zorgen over de gevolgen van deze eisen voor de varend erfgoed vloot. FVEN-voorzitter Rolf van der Mark: “Schepen die niet op tijd gekeurd zijn, kunnen na 2018 alleen nog als nieuwbouw schip gekeurd worden; een nagenoeg onhaalbare eis. Wij vrezen dat door deze eis én door de voorwaarden van de banken een deel van de varend erfgoed vloot voorgoed stil voor de kant zal komen te liggen. Het Rijk en de cultuurfondsen stimuleren de zichtbaarheid van erfgoed. Varend Erfgoed is het meest zichtbaar als het daadwerkelijk vaart. Waar het ministerie een duur veiligheidscertificaat eist om te mogen varen, verbiedt de bankensector historische schepen om te varen en om zichtbaar te zijn. Zo kan het niet langer. Het is de hoogste tijd voor overleg op hoog niveau om nu beleid te maken dat de Varend Erfgoed vloot daadwerkelijk beschermt. 

De Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne.pdf
Adobe Acrobat document 98.8 KB

Tijdens een geslaagde jaarvergadering van Langedijk Waterrijk is de kick-off middels een scheepstros van de Trio 4 een symbolische verbinding gemaakt met de afgevaardigden van organisaties die hun bijdrage willen leveren aan dit te organiseren evenement Koolsail 2020 (6de editie).

Kick off van Koolsail 2020

 

Koolsail 2020 van 18 t/m 21 juni, met als thema: Verbinding

 

De locaties Museum Broeker Veiling, Haven van Broek, Dorpsstraat, Schuitenhelling, Veldzorg, Broekerplein en de horeca van Langedijk.

 

Verbindende Speerpunten:

 

De huidige generatie is de verbindende generatie tussen wat was en wat we  willen meegeven aan de volgende generaties! Ronald van Schoorl vertelt over de ervaring van onze vaders die met lange werkdagen aan de opbouw van Langedijk gewerkt hebben. Wij die toen als kinderen niet beter wisten. Dat ‘gezien’ hebben en nu met onze kennis het aan onze kinderen willen doorgeven. Van vaarpolder naar rijpolder, in de tijdsgeest van economisch belang, van armoede naar welvaart. Van klein- naar grootschaligheid. Van tuinder en handelaar naar marktleider, van pionier naar een wereldconcern. Maar met minder rekenschap en besef van cultuurhistorie ( lees de Langedijker identiteit).

Koolsail van opening tot slotact en het waarom? Door Koolsail krijgt het culturele en varend erfgoed van Langedijk de aandacht en waardering, die het verdient! Daarom ontwikkeling van de doorvaarbaarheid in Langedijk. Vroeger ging het vervoer grotendeels over water met producten in de afgeladen akkerschuiten via de handel in de Broekerveiling en overgeladen in Langedijker vrachtschepen naar grote steden in binnen- en buitenland, van streek- tot exportproduct.

 

Hoe vertellen wij het verhaal? Door beleving als cultuurdrager zoals theater en activiteiten voor en door schoolkinderen en ‘een duizend eilanden’ kunstmanifestatie.  

Met onze historische schepen zowel de akkerschuiten als de vrachtschepen.

En door geschiedschrijving! Van het boek Adieu Schipper in 1980 via de 72 nieuwsbrieven van stichting Langedijk Waterrijk, om in 2020 een jubileumboek te presenteren:

25 jaar Langedijk Waterrijk.

 

Ronald van Schoorl

Voorzitter stichting Koolsail Langedijk

 

 

 

Kijk voor alle activiteiten van 2018

Voor ontwikkelingen en nieuws FVEN,

Klik hier

Nieuwe website met waterrijke ontwikkelingen,

"Langedijk ontwikkelt met water"

klik hier

Rondje Rustenburg

Het rondje via Rustenburg is zowel met de akkerschuit als een iets groter schip aan te bevelen.

Voor de hoogte is de brug bij Veenhuizen maatgevend;

doorvaarthoogte volgens de kaart 1,97 meter.

Kijk voor meer informatie over sluizen hier

Raad Langedijk keurde de gemeentelijke begroting goed!

En dat is heel goed nieuws voor onze doelstellingen.

Realisatie van ons doorvaarbaarheidsplan komt hierdoor dichterbij.

Knelpunten in de afgesloten en deels verpauperde Achterburggracht zullen worden opgelost.

Een paar bewezen voordelen, die zijn gebleken bij eerdere projecten

·         Mensen knappen hun tuin op, achtertuin wordt de voorkant

·         Cultuurhistorische waarden worden zichtbaar

·         Waterkwaliteit en doorstroming verbeterd

·         Bewoners worden trots op hun locatie

·         Mensen nemen een bootje en kunnen varen

·         Huizen worden meer waard

·         Meer gezelligheid en de leefbaarheid neemt toe.

Rapport_Masterplan_Doorvaarbaarheid_Lang
Adobe Acrobat document 2.8 MB

Tijdens een gezellige vrijwilligersavond waar 60 SLWers aan deelnamen werd de aftrap gegeven voor Koolsail 2020, het jaar dat SLW 25 jaar bestaat. In groepjes brainstormen en aandachtig meedenken over uitgangspunten heeft veel ideeën opgeleverd. Dank namens Marjan en Ronald. Wordt vervolgd!

Sluiting vaarseizoen,

Oergezellig deze club! 

kijk hier

Ook het Langedijk Waterrijk zonnetje deed weer goed mee!