De Rabobank

Over de akkerschuit  "Rabobank"

De schuit heet : Rabobank. De oorsprong hiervan ligt in het feit, dat wij, tijdens mijn carrière bij de Rabobank, deze schuit hebben gekocht met als achterliggende gedachte: de oorsprong van de Rabobank in Langedijk lag bij de agrarische sector en die verdienden hun brood op  het land en daar waren de schuiten een onmisbare schakel in.

Onze Rabobank-Roots lagen dus daar en om die reden werd de vlet gekocht , mede om het Langedijker erfgoed te bewaren.

Ook had het een P.R. matige achtergrond om met activiteiten mee te varen in via Langedijk Waterrijk.

Na de fusie met andere Rabobanken werd de P.R. op andere wijze uitgevoerd en werd afstand gedaan van de schuit. Ik heb de vlet toen overgenomen.

De schuit is lang 8.18, breed 1,82 en is gebouwd/gelast tussen 1940/1950

Het oorspronkelijk gebruik was dus voor de koolvaart. De schuit is voorzien van een Lister motor diesel, vermogen 4 pk.