Zienswijze op de legger Wateren 2013

Peter Wiersma heeft namens het bestuur LW een zienswijze ingediend over de "Legger Wateren 2013" van de gemeente Langedijk.

Zie hieronder de tekst:

Zienswijze Ontwerp legger Wateren 2013 HHNK

 

1. Op enkele plaatsen wijkt de primaire watergang af van de hoofdvaarroute (zie ook e-mail van secr. BGO aan Maarten Poort d.d 27-06-2013. Verzoek om de primaire watergang volledig de hoofdvaarroute te laten volgen.

 

2. De Achterburggracht had in de vorige leggers een waterdiepte van 1,50 m (bodemhoogte NAP - 2,95 m). Deze is nu teruggebracht tot 1,30 m volgens de brede kijk. Verzoek om i.v.m. de vaarbelangen de waterdiepte van 1,50 m aan te houden.

 

3. Alle secundaire watergangen hebben een (vanuit het waterbeheer)vastgestelde bodembreedte van 40 cm en een diepte van 40 cm. Deze afmetingen wijken erg af van de werkelijke situatie en lijken niet realistisch om op te handhaven. Een diepte van 40 cm leidt tot het dichtgroeien van de watergang door waterplanten en dit is voor een goede doorstroming en waterkwaliteit niet gewenst. Zie ook de toelichting op de legger. Verzoek om ook vanuit het waterbeheer (en dus niet alleen vanuit de brede kijk) uit te gaan van de huidige realistische afmetingen, zoals ook in de vorige leggers is gebeurd.

 

 

28-07-2013

Noord-Scharwoude

Stichting Langedijk Waterrijk

A.P. Wiersma