Schouwcommissie

De schouwcommissie houdt zich bezig met het schouwen, documenteren en registreren van ons Varend Erfgoed. De akker en veldschuiten van West-Friesland.

 

Zij voert hiertoe de contacten met de FVEN, ze verzorgt de aanmeldingen voor het RVEN met eventueel de Varend Monument ®

 

Het schouwen gebeurt volgens vastgestelde criteria.

  

De schouwcommissie bestaat momenteel uit de volgende leden. 

 

  

Voorzitter Nico Oud 072-5742947

 

 

Nic Bouwens 0226-315168

 

 

Dirk-Jan Slot 0226-315926

 

 

Siem Hoedjes 0226-315900

 

 

Jack Jong 0226-720058

 

 

Marinus Rintel, notulist

 

 

Federatie Varend Erfgoed Nederland

 Bestuurslid: Nico Vader

 

Neem voor registratie als Varend Erfgoed of Varend Monument® contact op met

 Nic Bouwens 0226-315168 of schouwcommissie.lw@gmail.com

Het schouwen van een akkerschuit