Op verzoek van fotograaf Piet Ooijevaar nog even achteruit naar de Westelijke randweg.

`t ken net,`t is nag wat flook