Nieuws details over de doorvaarbaarheid van Langedijk

Rapport_Masterplan_Doorvaarbaarheid_Lang
Adobe Acrobat document 2.8 MB

Aansluiting op Westerdel met voorrang gerealiseerd

Het college van Langedijk heeft besloten om de aanleg van een duiker bij de zandsloot in Broek op Langedijk naar voren te halen. Uit geldgebrek zou die duiker, nodig voor de doorvaarbaarheid van het gebied, pas in 2017 worden aangelegd.

Nu blijkt dat het een stuk goedkoper is als het kunstwerk al in maart wordt gerealiseerd. Dan kan het namelijk worden meegenomen tijdens de werkzaamheden om het broekerplein bouw- en woon rijp te maken. Het noordwestelijk deel van het plangebied zal vanaf maart woon rijp worden opgeleverd. Het gaat om de drie parkeerterreinen en een deel van de omgelegde Voorburggracht.

Met het aanleggen van de duiker bij de Zandsloot en de naastgelegen fietsbrug naar het bindingspad is een investering van 340.000 euro gemoeid. Aanvankelijk was daarvoor geen geld, en zouden duiker en brug er pas in 2017 komen. Tot onvrede van raadsleden, die vonden dat daardoor de belofte van de gemeente de naastliggende woonwijk door vaarbaar zou worden, niet werd nagekomen.

Maar nu blijkt dat de extra rentekosten van 8700 euro, die het naar voren halen van de werkzaamheden met zich meebrengen ruimschoots worden gecompenseerd door het niet hoeven treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen, zoals tijdelijke bestrating en grondwerk. Die extra kosten worden geschat op 18000 euro. Bovendien is de huidige aanbestedingsmarkt voor civiele werken momenteel erg gunstig. Het college denkt dat aannemers de klus nu goedkoper willen uitvoeren dan over drie jaar het geval is. Als het naastgelegen gebied bouw- en woon rijp wordt gemaakt, moet de Zandsloot toch al voor een periode van twee maanden worden afgesloten.

(aanklikken voor een leesbaar beeld)


22-01-2013: Zienswijze gestuurd aan de gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft het plan om een lage vaste brug (doorvaarthoogte van 3,70 m) naar het bedrijventerrein Beverkoog aan te leggen over het kanaal van Omval naar Kolhorn ten zuiden van de spoorbrug bij Heerhugowaard. De bestaande doorvaarthoogte van 4,90 m op dit kanaalgedeelte van Alkmaar naar Langedijk wordt hierdoor met maar liefst 25% verlaagd. Langedijk Waterrijk heeft tegen dit voornemen een zienswijze ingediend bij de gemeente Alkmaar.”

Zienswijze betr hoogte brug
2013-01-22 brief aan gemeente Almaar met
Microsoft Word document 469.0 KB