Van de FVEN (vroeger was dat FONV)

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) draagt zorg voor het behoud van Varende monumenten: originele Nederlandse vaartuigen die minimaal 50 jaar oud zijn. De FVEN beheert daarvoor het register van het varend erfgoed in Nederland. Dit register is inmiddels 20 jaar oud en er zijn meer dan 3.000 schepen in opgenomen.

 

Hieronder volgt losse informatie van en over de FVEN


 

(sept 2014)  Verontruste reactie FVEN op nieuwe Erfgoedwet

Onze koepelorganisatie FONV heeft namens de behoudsorganisaties op 14 juli 2014 een verontrustte reactie naar het Ministerie van O, C en W gestuurd in verband met de nieuwe Erfgoedwet. Al enkele jaren heeft de FONV deelgenomen aan overleg over de toekomst van monumentenzorg. Doel was het mobiel erfgoed (waaronder het varend erfgoed) als beschermwaardig cultuurbezit te beschouwen en een wettelijke erkenning en bescherming te geven. In de concept wettekst wordt echter met geen woord gerept over het mobiel erfgoed. Aan de grote betekenis van het varend erfgoed voor Nederland wordt geheel voorbijgegaan. Dat is een gemiste kans en we hopen dat het ministerie tijdig tot dit inzicht komt. De complete reactie van het FONV kunt u hieronder downloaden.

Reactie FONV op concept Erfgoedwet
Reactie FONV op concept Erfgoedwet[1].pd
Adobe Acrobat document 351.0 KB