Welkom bij Langedijk Waterrijk 

                             kijk voor foto's in ons foto archief

 SLW Activiteiten programma 2016
Zie hier het volledige programma en vergeet niet de datums in uw agenda te zetten!

Wij wensen u een prachtige zomer

En als u met vakantie gaat

Prettige vakantie

Vaarweekend naar Ewijksluis, op 13 augustus en 14 augustus met meerdere schuiten.‏

Wilt u mee? geef u dan op bij Cees Droog   Cn.droog@kpnmail.nl

 0640444846 

Dag 1, Vertrek  om 9  uur  bij  sluis BOL via  Kolhorn, Schagen, Oudesluis,   Annapalona naar Ewijksluis

                                      Daar  in  de  jachthaven  overnachten

    Dag 2, via het  Amstelmeer  en  Waardkanaal terug  naar  Kolhorn en vervolgens weer richting  huis. 

Zie hier de foto`s van de meerdaagse vaartocht naar Gouda

Wisselingen in het bestuur.

Tijdens de bestuursvergadering op 14 juni heeft Peter Wiersma de voorzittershamer officieel overgedragen aan Rob Vroegop.

Secretaris Greta Rensen geeft naar zes jaar het stokje over aan Dorien Vader.

We komen hier nog op terug in het nieuwsblad en op de jaarvergadering.

 

Penningmeester Jan van Niel: "alles loopt netjes volgens de begroting en het donateurs aantal stijgt gestaag"

Donateurs zijn erg belangrijk voor ons en voor u!

Als we namelijk namens nog meer mensen spreken, worden we nog beter gehoord.

Hierdoor krijgen we meer invloed op ontwikkelingen en kunnen we ook meer organiseren om de cultuur van Langedijk te beschermen en het dorp zijn eigenheid te laten behouden.

Doet u ook mee? Klik hier 

 

 "Gracht als beleving" 

 

Was een groot succes. Met recht een belevenis.

een paar reacties;

Ik wist niet dat het hier zo mooi was!

Wat een leuke club dat Langedijk Waterrijk!

Goed bezig hoor!

Wat zou het mooi zijn als de mensen hier ook zouden kunnen varen.

Wat is Langedijk toch uniek!

 

Film met een boot-schap

Opening van het Broekerplein

Ook hier was Langedijk Waterrijk weer fantastisch aanwezig. Honderden mensen maakten kennis met het vaarwater en de cultuur van Langedijk.

Dit dankzij onze geweldige schippers!

Verruiming schuttijden

Tijdens het vaarseizoen, dat dit jaar begint op 16 april en eindigt op 16 oktober, worden bedieningstijden van de Haukessluis en de Stontelersluis verruimd.

 7 dagen per week van 10.00 tot 18.00 uur 

Kijk voor meer informatie over sluizen hier

Schouw van een Veldschuit op zaterdag 2 april 2016

Hier een impressie.

Heeft u vraag of aanbod, kijk eens in ons winkeltje

Waarde liefhebbers van varend erfgoed  

In het weekend van 25-26 juni 2016 vindt het traditionele Historisch Weekend op het voormalige Rijkswerf-complex Willemsoord in Den Helder weer plaats. Enkele honderden klassieke auto’s staan te pronken, omringd door (hopelijk ook uw) fraaie klassieke vaartuigen. Een unieke combinatie. Dat weekend wordt uiteraard een gratis liglaats (incl elektra) en veel gezelligheid geboden. Belangstellenden om deel te nemen aan het festijn verzoeken wij zich aan te melden via de website van het Historisch Weekend  www.historischweekend.nl 

Baggeren in Oosterdelgebied. Op dit moment wordt er druk aan gewerkt, zie hier

08-01-2016 Ingekomen bericht over het baggeren, zie hier 

Scheepspost

Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het Varend Erfgoed in Nederland. 

Meld u aan en blijf op de hoogte van nieuws, wetenswaardigheden en evenementen.

Zie http://www.scheepspost.info/   

Langedijker schepen en schuiten geregistreerd in het R.V.E.N.      (Register Varend Erfgoed Nederland)

U kunt nu rechtstreeks geregistreerde schepen opzoeken in het R.V.E.N. Het werkt eenvoudig. U vult een scheepstype in, bijvoorbeeld akkerschuit, of Langedijker. Probeer het hier